Om oss

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge, og bidrar med aktuell kunnskap nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

http://www.ntnu.no/ivt

Bygg- og miljøteknikk (om studieprogrammet)

http://www.ntnu.no/studier/mtbygg