Kontakt våre forskere ved NTNU

Oversikt

Hovedkontakt

Instituttleder Carl Thodesen, Institutt for bygg, anlegg og transport carl.thodesen@ntnu.no
(+47) 45 48 82 52

Forskningsområde: Vann

Professor Sveinung Sægrov, Institutt for vann- og avløpsteknikk sveinung.sagrov@ntnu.no
(+47) 73 59 47 65
(+47) 93 09 62 77

Forskningsområde: vannkraft

Førsteamanuensis Nils Rüther, Institutt for vann- og miljøteknikk nils.ruther@ntnu.no
(+47) 73 59 47 56
(+47) 95 13 77 46

Forskningsområde: Geoteknikk

Professor Steinar Nordal, Institutt for bygg, anlegg og transport steinar.nordal@ntnu.no
(+47) 73 59 45 94

FORSKNINGSOMRÅDE: Transport

Professor Inge Hoff, Institutt for bygg, anlegg og transport inge.hoff@ntnu.no
(+47) 73 59 47 31
(+47) 93 42 64 63

Forskningsområde: Prosjektstyring

Førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg, anlegg og transport olav.torp@ntnu.no
(+47) 73 59 47 36
(+47) 93 42 26 73

Forskningsområde: Energi i bygg

Professor Stig Geving, Institutt for bygg, anlegg og transport stig.geving@ntnu.no
(+47) 73 59 47 93
(+47) 92 29 95 76

Forskningsområde: Maritimt miljø

Professor Knut Høiland, Institutt for bygg, anlegg og transport knut.hoyland@ntnu.no
(+47) 73 59 46 32

Forskningsområde: Materialer og konstruksjoner

Førsteamanuensis Jan Arne Øverli, Institutt for konstruksjonsteknikk jan.overli@ntnu.no
(+47) 73 59 45 13

Forskningsområde: vindenergi

Førsteamanuensis Michael Muskulus, Institutt for bygg, anlegg og transport michael.muskulus@ntnu.no
(+47) 73 59 31 13
(+47) 94 42 27 96