+ FLERE HISTORIER - SKJUL FLERE HISTORIER

PhD
forskningsprosjekt

Hvordan lede prosjektering av bygg på en bedre måte?

Det sies at bak ethvert katastrofeprosjekt i byggebransjen, står dårlig utført prosjektering.

I dag er de fleste av bransjens prosjekteringsledere selvlærte, og forbedringspotensialet er stort. Hvordan? Med et rammeverk som gir retningslinjer for arbeidet kan vi spare store summer på å unngå byggefeil, få mer forutsigbare prosesser og bedre budsjettkontroll. For både ledere og ansatte kan det også bety en bedre arbeidshverdag.

Dette forskningsprosjektet er en doktorgradsavhandling gjort i samarbeid mellom Skanska og NTNU, med utprøving i blant annet Skanska, Veidekke og Statsbygg.

Utfordringen

Vanlige utfordringer i byggeprosjekt er at prosjekterte løsninger ikke når opp til kundens forventninger, eller at tegninger kommer for sent og er av for dårlig kvalitet. Forsinkelser og byggefeil er blant årsakene som fører til store ekstrakostnader.

I et byggeprosjekt er det mange involverte, og gruppeprosessen er helt avhengig av god ledelse for å fungere. Prosjekteringsledelse har ikke vært et eget fag i Norge frem til nylig, noe som tyder på at de fleste av dagens prosjekteringsledere er selvlærte. Noen har tatt et kurs, men innholdet varierer, og det finnes ingen felles norm. Om prosjekteringen ikke går bra, minsker sjansen for et godt prosjekt, og det kan derfor være mye å hente på å forbedre denne delen av arbeidet.

Vår løsning

Prosjekteringsledelse innebærer mer enn administrering. Gjennom å forske på blant annet ledelsesprosesser og hva som kan gå galt i byggeprosjekter, har dette doktorgradsstudiet kommet frem til et felles rammeverk. Dette rammeverket forklarer rollen som prosjekteringsleder og tilbyr et sett med normer og gode råd for hvordan jobben kan gjøres bedre. Om du vet hva som kan gå galt, har du større mulighet til å forhindre det. Hvis feil forhindres allerede i prosjekteringsfasen, kan det spare prosjektet for mange ganger kostnaden sammenlignet med om det blir oppdaget senere i prosessen.

Rammeverket er laget for bruk i utdanning og i bedrifter, men også som grunnlag for videre forskning. Systemet er allerede testet, og det har vist seg å fungere og at det hjelper både prosjekteringsledere og ansatte med å gjøre jobben sin på en bedre måte.

Hva vil prosjektet bety for samfunnet?

Prosjekteringsledere med bedre forståelse for feltet vil kunne styre prosjekteringen på en mer forutsigbar måte. Det vil bety at det er enklere å planlegge andre tilstøtende prosesser, og sannsynligheten for å lykkes øker. I dag utgjør 5 % av byggekostnadene feil under byggeprosessen, og 5 % tillegges driftsfasen. En bedre prosjekteringsprosess kan utfordre denne prosenten og slik bli et pluss for samfunnsøkonomien.

Hva vil prosjektet bety for næringslivet?

For Skanska vil denne forskningen, når den er implementert, bidra til en mer forutsigbar byggeprosess og dermed en mer forutsigbar fortjeneste. Det vil også være en naturlig følge for flere involverte parter i byggeprosessen. Å ha rollen som prosjekteringsleder i et stabilt prosjekt vil bety en bedre arbeidshverdag, både for lederen og for de som jobber i prosjektet. Når prosjekteringsledelse blir mer profesjonalisert, kan det også føre til bedre rekruttering til slike stillinger.

Når er verktøyet for god prosjekteringsledelse klart til bruk?

Verktøyene er allerede delvis implementert i basispakken for prosjekteringsledelse i Skanska, og de vil være videre implementert i arbeidspakker i første halvdel av 2013.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Førsteamanuensis Marit Støre Valen, Institutt for bygg, anlegg og transport marit.valen@ntnu.no
(+47) 73 59 46 44
(+47) 91 89 79 67