+ FLERE HISTORIER - SKJUL FLERE HISTORIER

DIVA-prosjektet

Hvordan få Norges vann- og avløpsanlegg på rett kjøl?

Med DIVA får Norge samlet de analyseverktøy, metoder og modeller som trengs for å planlegge og gjennomføre sanering av VA-anlegg. Hensikten? Å gjøre det enklere for kommunene å prioritere tiltak. Ikke bare vil det gagne samfunnet og miljøet, det vil også være lønnsomt for partnere og berørte bedrifter. Det er Norconsult, som i samarbeid med Asplan Viak med flere, har utviklet prosjektet. NTNU og SINTEF bidrar med forskningsstøtte.

Utfordringen

Vann- og avløpsanleggene i Norge forfaller, tilstanden er elendig, og det koster. Tidligere har forsikringsselskapene utbetalt store summer i forbindelse med flom- og vannskader, men fordi skader som følge av manglende vedlikehold ikke lenger kan regnes som uforutsett, må kommunene selv betale regningen i fremtiden. Befolkningsvekst, urbanisering og ventede klimaendringer vil også gi flere og større utfordringer i årene som kommer.

Kostnaden og risikoen med å la det fortsette slik, er enorm. Spesielt med tanke på at det ikke koster mer å gjenopprette vann- og avløpsanleggene enn det gjør å la være. På sikt er gevinsten av investeringen stor, både for samfunn, miljø og næringsliv.

Vår løsning

Mange tiltak kan gjøres for å gjenopprette god standard i VA-anleggene. Kommunenes utfordring er å vite hvor de skal begynne. DIVA skal bli en digital plattform som samler de verktøy, modeller og metoder som er tilgjengelig for å enklere og bedre kunne planlegge og gjennomføre sanering. Med DIVA kan rådgiverselskapene hjelpe kommunene med å ta gode beslutninger og prioritere riktige tiltak. DIVA skal først og fremst brukes av rådgiverselskapene i prosjektet.

Hva vil prosjektet bety for samfunnet og miljøet?

Et dårlig VA-anlegg koster mye å drifte og vedlikeholde. Disse kostnadene kan på sikt reduseres kraftig gjennom dette prosjektet, som gir riktigere prioritering av hva som skal oppgraders. Miljømessige kriterer er viktige i verktøyet, og det gjør det enklere å velge bærekraftige løsninger fremfor andre. Dårlig drikkevannskvalitet er årsaken til et høyt antall sykedager i dag, og et bedre VA-anlegg vil derfor ikke bare bedre folkehelsen, men også samfunnsøkonomien.

Hva vil prosjektet bety for næringslivet?

Prosjektet vil styrke partnere og samarbeidspartneres forretninger, men også berøre mange andre bedrifter. Økt etterspørsel etter tjenester fra aktører innen blant annet rørinspeksjon og software for datainnsamling og datalagring blir en naturlig følge. Det samme gjelder for produsenter, leverandører og entreprenører innen rehabilitering.

Når er DIVA klar til bruk?

Etter planen skal prosjektet vare i 48 måneder, med oppstart i oktober 2012. Plattformen skal tas i bruk i januar 2017, og i løpet av 2018 vil rådgiverselskapene kunne tilby kommunene bedre rådgivning gjennom DIVA.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Instituttleder Geir Walsø, Institutt for vann- og miljøteknikk geir.walso@ntnu.no
(+47) 76 59 47 68
(+47) 91 89 71 19