Historier

Oversikt

Noen gode eksempler på samarbeid mellom bedrifter og
forskningsområder innen bygg og anlegg ved NTNU.