+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Vannkraft

Med vann som energikilde

Vannkraft står for 96% av all elektrisitetsproduksjon i Norge. Ny satsing skal utvikle prinsipper og tekniske løsninger for vannkraftverk som en del av et fremtidig europeisk energisystem.

Sentrale forskningstema:

 • Re-design av norske vannkraftsystemer for å møte fremtidige krav
 • Pumpekraftverk og økt effekt i eksisterende kraftverk
 • Drift og vedlikehold av vannkraftturbiner
 • Høytrykks vannkraftverk inkludert småturbiner og småkraftverk
 • Sedimenter i vannkraftmagasin og inntak, måling og simulering
 • Dammer og damsikkerhet
 • Hydrologi for drift og planlegging
 • Vassdragsmiljø


line

RESSURSER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI (IVT):

IVT har i dag en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innenfor vassdragsteknikk som disponerer avansert utstyr, infrastruktur og kompetanse:

 • Vassdragslaboratoriet med avansert, tiltbar hydraulisk renne der en kan simulere vannføring elver
 • En avansert feltstasjon for hydrologiske målinger i Sagelva ved Jonsvatnet
 • Utvikling og testing av hydrologiske modeller
 • Utarbeidelse av kontourkart i innsjøer og dammer
 • Computational Fluid Dynamics/numerisk hydraulikk
 • Hydrodynamiske maskiner og system
 • Vannkraft – både styring og regulering av vannkraftturbiner og pumper, samt konstruksjon og analyse
 • Hydrostatiske maskiner og system
 • Oljehydraulikk og pneumatikk

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Førsteamanuensis Nils Rüther, Institutt for vann- og miljøteknikk nils.ruther@ntnu.no
(+47) 73 59 47 56
(+47) 95 13 77 46