+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Vann

Bidra i livsviktig forskning på vann

Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer og økte krav til miljøstandard må møtes med forskning på følgende områder:

  • Sikkert drikkevann ved hjelp av ny renseteknologi.
  • Energieffektiv avløpsrensing, rensing for gjenbruk av vann, optimalisering av bioenergi fra avløpsslam.
  • Overvannshåndtering tilpasset virkning av klimaendringer og fortetting av byer.
  • Bærekraftig fornyelse av eksisterende vann- og avløpsnett, bygging av nye VA-systemer, samt geografisk representasjon av nettet.
  • Vannkvalitet i akvakultur.
  • Eksport av ferskvann fra Norge til Europa.
  • Behandling av prosessvann ved oljeutvinning.

line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

IVT har i dag en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe som disponerer utstyr på følgende områder:

  • Et vannanalyse-laboratorium.
  • Forskningshaller for drikkevann og avløpsvann.
  • En avansert feltstasjon for urbanhydrologiske målinger på Risvollan.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Sveinung Sægrov, Institutt for vann- og avløpsteknikk sveinung.sagrov@ntnu.no
(+47) 73 59 47 65
(+47) 93 09 62 77