+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Transport

Bli med på å utvikle trygge, effektive og miljøriktige transportløsninger

Norge har en infrastruktur som i stor grad er preget av dårlig tilstand, med behov for nye løsninger og omfattende oppgradering av veg, jernbane og havner.

Bærekraftig planlegging og bygging skal:

 • Sikre optimal infrastruktur
 • Skape langsiktighet i arealutnyttelse
 • Effektivisere transport
 • Skape trygge veger og gode nærmiljø
 • Redusere støy/støv og utslipp av klimagasser

line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

 • Veg og transport (betong)
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Geoteknikk
 • Geologi
 • Marin byggteknikk
 • Bygge- og anleggsteknikk

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Inge Hoff, Institutt for bygg, anlegg og transport inge.hoff@ntnu.no
(+47) 73 59 47 31
(+47) 93 42 64 63