+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Prosjekt
og ledelse

Samarbeid om planlegging og ledelse av komplekse prosjekter

Store prosjekter påvirker arbeidsmiljø, og flere viktige faktorer må fanges opp under ledelse av prosjekter. De viktigste forskningsoppgavene kan oppsummeres i følgende punkter:

 • Prosjekteringsmetodikk og tilhørende verktøy inklusive digitale modeller av prosjekter mot tid
 • Porteføljestyring ut fra ulike kriterier som lønnsomhet, samfunnsnytte, miljø, arbeidsplasser, HMS, etc.
 • Suksessfaktorer for globale prosjekter
 • Håndtering av risiko og påvirkning fra interessenter
 • Prosjekt gjennomførings- og organisasjonsmodeller
 • Kontraktsmodeller og incentiver
 • Kvalitet og produktivitet i planlegging og prosjektgjennomføring
 • Ressursforbruk over byggets/infrastrukturens livsløp

Det er viktig å kartlegge og forstå hvilke faktorer som leder til suksess og hvordan ulike grupper av interessenter kan påvirke utfallet av et prosjekt.

Prosjektene er normalt så store at mange leverandører må involveres. Her oppstår det ofte konflikter knyttet til:

 • Utvelgelse av leverandører ved hjelp av anbud
 • Størrelse og teknisk utforming
 • Et globalt prosjektmiljø preget av kulturelle forskjeller
 • Ulike aktører med ulike interesser
 • Ulike tradisjoner i ulike næringer


line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

 • Bygg-og anleggsteknikk (BAT)
 • Prosjekt-og kvalitetsledelse (IPK).
 • Industriell økonomi
 • Teknologiledelse
 • Prosjektering
 • Byggekunst
 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Informasjonsteknologi og datateknikk
 • Marin teknologi
 • Prosessanlegg og elektriske anlegg ved NTNU

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg, anlegg og transport olav.torp@ntnu.no
(+47) 73 59 47 36
(+47) 93 42 26 73