+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Materialer og konstruksjoner

Et viktig forskningsfelt for norsk industri i fremtiden

Samspillet mellom material- og konstruksjonsoppførsel er et sentralt tema for landbasert industri og for olje og gassnæringen. I denne sammenheng er modellering av materialer under forskjellige typer av belastninger helt avgjørende for å få en optimal og sikker konstruksjonsoppførsel. For eksempel vil numeriske beregninger være et viktig supplement til fysiske tester for å etablere nye og forbedrede regelverk for konstruksjoner utsatt for ekstrem lastvirkninger fra ulykker og terrorhandlinger.

De siste 25 årene har Institutt for konstruksjonsteknikk forsket mye på hvordan material og konstruksjoner oppfører seg og hvordan de skal modelleres. Mer forskning på dette området er imidlertid nødvendig for å øke konkurranseevnen til norsk industri i fremtiden.

Behovet er stort – vi trenger mer forskning på:

 • Modellering av materialer og konstruksjoner  utsatt for høye og lave temperaturer, høye deformasjonshastigheter og høye trykk
 • Utvikling av smarte og lette beskyttelseskonstruksjoner
 • Modellering av biologiske materialer
 • Nanoteknologi Utvikling av nye materialer og kosntruksjonsløsninger  for energieffektive bygninger
 • Optimalisering av fremstillings- og produksjonsprosesser ved hjelp av numeriske beregningsmetoder


line

Som forskningspartner får du tilgang til ressurser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

 • Produktutvikling
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • Marine konstruksjoner
 • Biomekanikk (DAM)
 • Materialteknologi (NT)
 • ZEB, COIN og Nowitech
 • Elektronikk og telekommunikasjon

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Magnus Langseth, Institutt for konstruksjonsteknikk magnus.langseth@ntnu.no
(+47) 73 59 47 82