+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Maritimt miljø

Et forskningsfelt med et helt hav å ta av

United States Geological Survey (USGS) anslår at 30% av verdens uoppdagede olje finnes i Arktis, og at det er store gassforekomster i områdene.

De siste 10 år har vist økende kommersiell og politisk interesse for forskning knyttet til maritimt miljø. Nye teknologiske utfordringer krever grundigere kunnskap om det fysiske miljøet enn hva som er tilgjengelig i dag.

FORSKNINGSOMRÅDER

 • Skip og konstruksjoner i islagte farvann/kyster
 • Sampill mellom havmiljø/isforhold og skip, faste konstruksjoner, moloer og kystkonstruksjoner
 • Håndtering av oljesøl i islagte områder
 • Virkning av miljølaster som bølger, strøm, vind temperatur, mørke og is.
 • Logistikk (lange avstander, mørke og kulde)
 • Fundamentering og design av bærende konstruksjoner
 • Pålitelighets- og risikoanalyse av marine operasjoner
 • Bølger og bølgekrefter
 • Erosjon rundt fundamenter
 • Regulering og optimalisering av vindmøller og parker
 • Fjernovervåkning og undervannsrobotikk
 • Modellering og simulering av integrerte systemer og operasjoner
 • Effektiv og konkurransedyktig produksjon av ski, utstyr og marine havbruksanlegg
 • Sjøbasert oppdrett på eksponerte lokaliteter

line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

 • NTNU – marine systemer.
 • RAMS, teknisk kybernetikk, produksjon, konstruksjonsteknikk.
 • MARINTEK
 • SINTEF Fiskeri og Havbruk.
 • DNV, Statoil, utstyrsleverandører, skipstekniske konsulenter, verft, rederier, havbruksselskaper, universiteter og høyskoler i Norge og internasjonalt.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Knut Høiland, Institutt for bygg, anlegg og transport knut.hoyland@ntnu.no
(+47) 73 59 46 32