+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Geoteknikk

Bli med å utvikle fremtidens løsninger tilpasset miljøet

Stengte veger og jernbane på grunn av ekstremnedbør, ras og flom koster samfunnet store beløp. Forskning må fortsette på utløsningsmekanismer, konsekvenser av og tiltak mot skader knyttet til klima, ras og flom.

Forskningsfokus:

 • Matematisk modellering av jord som materiale.
 • Utvikling av numeriske metoder for geoteknisk design.
 • Avanserte målinger i felt og velutviklet laboratorium.
 • Arktisk teknologi.
 • Praktisk anvendelse på mellom annet:
  (1) Veg og jernbanebygging, større byggegroper i byer,
  (2) Offshore vindkraft samt olje og gass,
  (3) Geohazards (skred)


line

Satsinger under fagplan:

 • (1) Ekstremnedbør, flom, ulike skred, steinsprang og kvikkleireområder.
 • (2) Vegbygging til ulike typer transport. Tunnelanlegg, rystelser og geodynamikk er eksempler på aktuelle tema.
 • (3) Utskifting av undergrunn i byer, gjennom forskning innen bergteknikk, geoteknikk og anleggsteknikk.
 • (4) Offshore vindkraft.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Steinar Nordal, Institutt for bygg, anlegg og transport steinar.nordal@ntnu.no
(+47) 73 59 45 94