+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Energi i bygg

Skap energieffektive og funksjonelle bygninger

Bygningssektoren står for 40 % av Norges totale landbaserte energibruk. Forskning på redusert bruk av primærenergi og energieffektivisering bør prioriteres for å nå mål for reduserte karbonutslipp.

Ved nybygging og rehabilitering må vi bli bedre på følgende:

  • Materialvalg, tiltak og løsninger
  • Sikkerhet mot fuktproblematikk
  • Emisjon av skadelige stoffer og allergener
  • Økt isolering og lufttetting av bygg
  • Stille større krav til pålitelige klimaanlegg

Det er et forskningsmål at bygninger også skal kunne produsere energi. I tettbebygde områder med boliger, kontorer, skole, handlesenter og svømmehall kan overskuddsenergi utveksles mellom bygninger eventuelt eksporteres til nett. Samspill mellom bygg og nett blir viktig. 

line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

  • Bygg og anleggsteknikk (BAT)
  • Energiforsyning og klimatisering av bygninger (EPT)
  • Institutt for tverrfaglige kulturstudier
  • IndEcol

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Stig Geving, Institutt for bygg, anlegg og transport stig.geving@ntnu.no
(+47) 73 59 47 93
(+47) 92 29 95 76